GoTo Naverne-CUK.dk

Formandens Spalte 2018


Formandens Spalte Januar 2018

Så er et på flere måder begivenhedsrigt år ved at synge på sidste vers. Der har været mange forskelligartede emner, som både foreningerne og HB i samarbejde, skulle tage stilling til. Ved godt samarbejde og forståelse for tingene, er der heldigvis ikke meget, som ikke er blevet ladt tilbage, bortset fra et meget vigtigt emne for SCUK: Valg af Hovedkasserer.


Som det er proklameret i Svenden, ønsker vores hovedkasserer igennem 25 år, ikke at modtage genvalg på det kommende delegeretmøde, så derfor anmoder HB endnu en gang foreningerne til at drøfte emnet, for der er ingen tvivl om, at der blandt vore medlemmer, er kompetente personer til at afløse Frode. Som tidligere nævnt, vil Frode stå til disposition med råd og vejledning for den ” Nye ” hovedkasserer.


Den mistillid til CSU’s medlemskab af CCEG, som der blev lagt for dagen, at et af de andre CCEG-medlemmer, og bragt op på kongressen i Geneve, blev trukket, efter at CSU’s tre repræsentanter, kunne afvise og forklare de mistillidspunkter, som var blevet fremsat.


Fra HB og CSU’s side skal lyde en stor tak, for en helt igennem god og veludført deltagelse i kongressen. Der er endnu ikke udsendt CCEG-blad ej heller referat fra kongressen i Geneve, men så snart HB er i besiddelse af referatet, vil det blive sendt til samtlige foreninger.


Hermed vil jeg på BH’s vegne ønske alle i ind-såvel som i udlandet, et rigtig godt nytår, med tak for samarbejdet i 2017.

Med kno
Kaj Jepsen
Formand HB.