GoTo Naverne-CUK.dk

Formandens Spalte


Formandens Spalte. Maj 2018

Nu er vi så ved at nærme os Pinsestævnet i Aalborg, så lige en lille reminder om at tilmelde den/de valgte delegerede til HB inden den 14. maj, så materialet der skal bruges på delegeretmødet er klar. 

Vi i HB ser frem til et Delegeretmøde, hvor de forslag samt emner, der kommer på dagsordenen, bliver behandlet på en konstruktiv og seriøs måde, som kan bruges i det fremtidige CUK-arbejde i alle foreninger.


Vel mødt i Aalborg.
Med kno
Kaj Jepsen
Formand HB.


Formandens Spalte. April 2018

Når Svenden udkommer her i marts, er der ikke lang tid til, at vi mødes i Aalborg, til forhåbentlige gode - konstruktive og ikke mindst kammeratlige timer.

I skrivende stund, er der ingen, der har tilkendegivet, at de er villige til, at overtage hvervet som Hovedkasserer. Kan det have sin rigtighed, at der rundt omkring i foreningerne, ikke er et medlem der kan varetage hvervet. Som tidligere nævnt vil Frode bistå med råd og vejledning, og for at det hele ikke bliver rykket over på den ”nye” hovedkasserer, har Frode givet tilsagn om, at han vil varetage varelageret, med køb og salg af hvad der nu måtte være.

Når vi kommer til delegeretmødet, og punktet på dagsorden Valg af hovedkasserer er nået, skal alle være klar over at: Frode kan IKKE overtales til, at fortsætte som hovedkasserer. Forhåbentlig er der medlemmer, der kommer på banen, og modtager valg.

Med kno
Kaj Jepsen
Formand HB.


Formandens Spalte Februar 2018

Det nye år startede med, at jeg fik 2 ”Svende” retur, og efterfølgende rettede henvendelse til foreningen, for at høre, om adressen var korrekt, hvilket den var. Hvad årsagen er til, at medlemmet ikke modtog Svenden, kan måske være, at vedkommende er/var bortrejst, og postkassen var fyldt op.

Desværre sker det ofte, så derfor opfordres foreningernes sekretærer endnu en gang til, at få medlemmernes adresse opdateret, og give Ole Michael og Frode besked om ændringer. Det er ærgerligt, når medlemmet ikke modtager Svenden, når de betaler for det.

Så nærmer vi os det tidspunkt, hvor emner, der skal behandles på delegeretmødet, skal tilsendes HB.

Husk det er inden den 01. marts, at de skal være HB i hænde.

Endnu en gang opfordres I rundt omkring i foreningerne til, at drøfte en afløser som hovedkasserer, idet som tidligere nævnt, har Frode meddelt, at han IKKE modtager genvalg.

Ved gennemgang af Mappen med Lokale vedtægter, har HB erfaret, at der er foreninger, hvis lokale vedtægter HB ikke har. Derfor anmoder HB foreningerne om, at tilstille os et eksemplar af jeres gældende lokale vedtægter.

Med kno
Kaj Jepsen
Formand HB.


Formandens Spalte Januar 2018

Så er et på flere måder begivenhedsrigt år ved at synge på sidste vers. Der har været mange forskelligartede emner, som både foreningerne og HB i samarbejde, skulle tage stilling til. Ved godt samarbejde og forståelse for tingene, er der heldigvis ikke meget, som ikke er blevet ladt tilbage, bortset fra et meget vigtigt emne for SCUK: Valg af Hovedkasserer.

Som det er proklameret i Svenden, ønsker vores hovedkasserer igennem 25 år, ikke at modtage genvalg på det kommende delegeretmøde, så derfor anmoder HB endnu en gang foreningerne til at drøfte emnet, for der er ingen tvivl om, at der blandt vore medlemmer, er kompetente personer til at afløse Frode. Som tidligere nævnt, vil Frode stå til disposition med råd og vejledning for den ” Nye ” hovedkasserer.

Den mistillid til CSU’s medlemskab af CCEG, som der blev lagt for dagen, at et af de andre CCEG-medlemmer, og bragt op på kongressen i Geneve, blev trukket, efter at CSU’s tre repræsentanter, kunne afvise og forklare de mistillidspunkter, som var blevet fremsat.

Fra HB og CSU’s side skal lyde en stor tak, for en helt igennem god og veludført deltagelse i kongressen. Der er endnu ikke udsendt CCEG-blad ej heller referat fra kongressen i Geneve, men så snart HB er i besiddelse af referatet, vil det blive sendt til samtlige foreninger.

Hermed vil jeg på BH’s vegne ønske alle i ind-såvel som i udlandet, et rigtig godt nytår, med tak for samarbejdet i 2017.

Med kno
Kaj Jepsen
Formand HB.