GoTo Naverne-CUK.dk

Persondata

Persondata og cookies i CUK Naverne og på hjemmesiden

Persondata

Vigtig information til Navere og Navervenner:
Vi skal informere alle om, at I forbindelse med medlemskab af CUK Naverne i en tilknyttet forening eller under HB, vil der blive indsamlet og opbevaret informationer som navn, adresse, kontaktinformationer, oplysning om fødselsdag og evt. sted, oplysning om indmeldelse og sted samt hvis informationerne er oplyst evt. oplysning om ’Naverkælenavn’, rejseliv, nuværende og evt. tidligere foreningstilknytning, tillidsposter, udnævnelser og egne rejsebeskrivelser samt evt. Sidste rejse.

Når medlemskabet er ophørt vil kontaktinformationer blive slettet efter udløbet af følgende kalenderår mens vi anser øvrige data for at være et vigtigt bidrag til dokumentation af den tradition som Naverbevægelsen er og fortsat opbevarer disse.

Alle har ret til at få alle data slettet efter ophør af medlemskab og kan rette henvendelse til formanden for HB herom.

Adgang til oplysningerne har bestyrelsen i den lokale medlemsforening samt HB’s formand, Hovedkasserer, Chefredaktør, forsendelsen af Den farende Svend samt CUK’s medlemslistebestyrer.

OBS: Alle foreninger skal ved et møde orientere foreningens medlemmer og evt. navervenner om ovennævnte tekst.


Cookies
Vi benytter ikke cookies på CUK Navernes hjemmeside - naverne-cuk.dk

Bemærk dog at udbydere af andre tjenester som f.eks. Google vil anvende cookies og der henvises ved f.eks. brug af Google-kalenderen til Googles regler herfor.

Spørgsmål:
Kontakt ved spørgsmål om persondata i HB - CUK Naverne: