GoTo Naverne-CUK.dk

Velkommen til CUK-Naverne
Forening for Berejste Skandinaver

Naverne-CUK.dk

NAVERNE er en gammel organisation for berejste skandinaver, med foreninger i flere lande.

Det hele begyndte i Schweiz 1899, hvor de mange skandinaviske håndværkere oprettede en organisation, som med tiden startede foreninger på de steder hvor skandinaverne arbejdede.

Der blev hurtigt over 30 foreninger i flere lande udenfor Skandinavien.

Nu i vore dage er vi mest repræsenteret i Danmark, men der er stadigvæk foreninger i andre lande.


Pinsestævne 2024 Århus

Pinsestævne 2024 i Århus

18-20/5 2024

Pinsesolen danser...

Både tidlige Pinsemorgen og alle dagene ved Pinsestævnet i Århus.
Foto: Benny Østergaard

Se og download stævnefoto og...
Læs mere om Pinsestævnet hér (klik på linket)


Forslag til Delegeretmødet i Århus

Lørdag 24/2 2024
Deadline for forslag til Delegeretmødet (12 uger før).

Fredag 1/3 2024
Deadline for personforslag til Delegeretmødet.
(Vedtægterne giver mulighed for, at også kan opstilles på delegeretmødet).

Forslag fremsendes, så de er formanden for CUK i hænde senest ved deadline:
Per Hemmingsen
Eskimovej 26, DK-7100 Vejle
Mail: hemmingsenpb@hotmail.com


Information

Opgaverne i HB har følgende kontaktpersoner:

Den farende Svend
Hans Emborg redigerer og udsender Den farende Svend. Alt der skal i bladet sendes til Hans Emborg på mail: dfs.cuk@gmail.com
Husk at sidste frist for indlæg til DfS er den 10. i måneden.

Medlemslister
Medlemslisterne tager Ole Michael Strange sig af.
Alt hvad der har med medlemsregistrering, jubilæer og Sidste Rejse at gøre sendes til:
olemichael@outlook.dk

Hjemmesiden
Ole Michael Strange er webmaster.
Foreninger mailer besked om rettelser, aktiviteter m.v. til Ole Michael Strange, som lægger det på foreningens del af hjemmesiden.
Mail til: olemichael@outlook.dk

Hovedkassen
Jan-Erik Johansen står for Hovedkassen.
Alt vedr. betalinger til CUK, varebestilling m.v. mailes til:
cuk-hovedkasserer@outlook.com

Fordeling af kontakt til foreningerne
Se oversigt (klik på linket)


Opdateret 16/2 2024

olemichael@outlook.dk


Naverkalender

Hvis problemer med visning, så brug f.eks. Firefox eller Crome for at se kalenderen.

Se stor kalender

Nyt på hjemmesiden:

(Foreninger kan kontakte webmaster for at få nyheder på listen)