GoTo Naverne-CUK.dk

Velkommen til CUK-Naverne
Forening for Berejste Skandinaver

Naverne-CUK.dk

NAVERNE er en gammel organisation for berejste skandinaver, med foreninger i flere lande.

Det hele begyndte i Schweiz 1899, hvor de mange skandinaviske håndværkere oprettede en organisation, som med tiden startede foreninger på de steder hvor skandinaverne arbejdede.

Der blev hurtigt over 30 foreninger i flere lande udenfor Skandinavien.

Nu i vore dage er vi mest repræsenteret i Danmark, men der er stadigvæk foreninger i andre lande.


Forslag til Delegeretmødet i Stockholm

Onsdag 1/3 2023
Deadline for personforslag til Delegeretmødet.
(Vedtægterne giver mulighed for, at også kan opstilles på delegeretmødet).

Fredag 3/3 2023
Deadline for forslag til Delegeretmødet (12 uger før).

Forslag fremsendes, så de er formanden for CUK i hænde senest ved deadline:
Per Hemmingsen
Eskimovej 26, DK-7100 Vejle
Mail: hemmingsenpb@hotmail.com


Pinsestævnet 2022 i Thorshavn
Læs om Pinsestævnet
(klik på linket)

Pinsestævne 2023 i Stockholm
Læs om Pinsestævnet (klik på linket)

Pinsestævne 2024 i Århus


Information

Opgaverne i HB har følgende kontaktpersoner:

Den farende Svend
Hans Emborg redigerer og udsender Den farende Svend. Alt der skal i bladet sendes til Hans Emborg på mail: dfs.cuk@gmail.com
Husk at sidste frist for indlæg til DfS er den 10. i måneden.

Medlemslister
Medlemslisterne tager Ole Michael Strange sig af.
Alt hvad der har med medlemsregistrering, jubilæer og Sidste Rejse at gøre sendes til:
olemichael@outlook.dk

Hjemmesiden
Ole Michael Strange er webmaster.
Foreninger kan selv lægge informationer og aktiviteter på hjemmesiden og i kalenderen - hvis der er bug for hjælp, står webmaster gerne til rådighed.
Den anden mulighed er at sende besked om rettelser, aktiviteter m.v. til Ole Michael Strange, som lægger det på foreningens del af hjemmesiden.
Mail til: olemichael@outlook.dk

Hovedkassen
Jan-Erik Johansen står for Hovedkassen.
Alt vedr. betalinger til CUK, varebestilling m.v. mailes til:
cuk-hovedkasserer@outlook.com

Fordeling af kontakt til foreningerne
Se oversigt (klik på linket)


Opdateret 16/2 2023

olemichael@outlook.dk


Naverkalender

Hvis problemer med visning, så brug f.eks. Firefox eller Crome for at se kalenderen.

Se stor kalender