GoTo Naverne-CUK.dk

Velkommen til SCUK-Naverne
Forening for Berejste Scandinaver

Naverne-CUK.dk

NAVERNE er en gammel organisation for berejste skandinaver, med foreninger i flere lande.

Det hele begyndte i Schweiz 1899, hvor de mange skandinaviske håndværkere startede en organisation, som med tiden startede foreninger på de steder hvor skandinaverne arbejdede.

Det blev hurtigt over 30 foreninger i flere lande udenfor Skandinavien.

Nu i vore dage er vi mest repræsenteret i Danmark, men der er stadigvæk foreninger i andre lande.

verserende coronavirus

Til samtlige foreninger i SCUK-Naverne

I forlængelse af den tale vores statsminister talte om angående den verserende coronavirus vil HB-CUK-Naverne opfordre, til at man indstiller al aktiviteter i foreningerne i marts måned 2020 eller indtil, at der kommer nyt fra myndighederne. Dette er ikke et forbud, men en venlig indstilling til, at CUK-Naverne tager myndighedernes indstilling alvorligt.

Med kno i bordet
HB-CUK-Naverne

Info fra foreninger som har aflysninger


Til Info.

Da der er sket en omstrukturering i administrationen af Den Farende Svend – Medlemslisterne og hjemmesiden bør man henvende sig til følgende indtil, at HB, har fundet en permanent løsning til dette.

Den Farende Svend

Han-Emborg redigerer og udsender Den Farende Svend. Alt der skal i den Farende Svend bedes sendes til Hans Emborg på mail h.emborg8@gmail.com, og han beder om, at man husker, at sidste frist for indlæg til DFS. Er den 10ende i måneden.

Medlemslister

Medlemslisterne tager hovedkassereren sig af indtil der er fundet en der vil overtage disse lister.
Så alt hvad der har med medlemslister at gøre, skal sendes til
cuk-hovedkasserer@outlook.com

Hjemmesiden.

Hvis man har brug for hjælp til hjemmesiden kan man kontakte
web-cuknaverne@outlook.com

Med kno i bordet
HB-Bestyrelsen
SCUK-Naverne


Siden opdateret den 12-02-2020

web-cuknaverne@outlook.com


Naverkalender

Fejl i Explorer!

Brug f.eks. Firefox eller Crome for at se kalenderen.

Se stor kalender