GoTo Naverne-CUK.dk

Velkommen til SCUK-Naverne
Forening for Berejste Scandinaver

Naverne-CUK.dk

NAVERNE er en gammel organisation for berejste skandinaver, med foreninger i flere lande.

Det hele begyndte i Schweiz 1899, hvor de mange skandinaviske håndværkere startede en organisation, som med tiden startede foreninger på de steder hvor skandinaverne arbejdede.

Det blev hurtigt over 30 foreninger i flere lande udenfor Skandinavien.

Nu i vore dage er vi mest repræsenteret i Danmark, men der er stadigvæk foreninger i andre lande.


 

HUSK at tilmelde de valgte delegerede med navn og e-mail adresse til

HB-formanden, så Dagsorden og Beretning kan blive sendt til dem, forhåbentlig i sidste halvdel af uge 35 (den sidste uge i August)
Husk også, at udpinte papirene til delegertmødet den 12-9.2020


Dokumenter til Delegertmødet

Dokumenter till delegerede


Vi ses i Holbæk.
Med kno

Kaj Jepsen
Formand CUK

Kære Naver/Navervenner i CUK

 

Det er med beklagelse at vi ser os nødsaget til at udsætte pinsestævnet på grund af de problemer om forsamlingsfrihed, det ville ikke være forsvarligt at afholde stævnet med de nuværende tilstande. Der er en stor del af os der er i risikogruppen.

Jo længere tid vi trækker den, vil det også få økonomiske problemer,

Der skal bestilles pins/programmer mm. der er i øjeblikket 11 tilmeldte alle går vel og venter på hvordan det hele udvikler sig.

Men når det er sagt, har vi fået Mikkel fra Kulturkasernen til at trylle os frem til en ny dato og det bliver D. 11-09/12-09 og 13-09-2020

Vi håber at den nye dato ikke afholder jer for at møde frem, hoteller

og campingpladser er der ikke lavet om på. Nyt tilmeldingsskema

og program findes i Svenden og er der nogle af dem der har indbetalt

eller ikke kan deltage i hele stævnet vil selvfølgelig få pengene tilbage, send konto nr. og de vil blive indsat, men ellers bliver de overflyttet til ny dato. Da vi ikke har nogen erfaring med at afholde pinsestævne på denne årstid har vi en bøn om at tilmelde jer så hurtig som mulig, man kan så udskyde betaling til 07-08-2020 så har vi lidt styr på hvad vi økonomisk kan klare indkøb mm. der er ting der skal bestilles 6 uger før stævnet.

 

På gensyn d.11-12-13 september
PBV.
Ole Puggaard

Nyt fra Holbæk

Nyt om det udsatte pinsestævne d.11-13 september 2020

Kære Alle Naver/venner

Så fik Mette åbnet op for forsamlingsforbuddet og da der vil blive åbnet senere til 100, kan vi holde vores udsatte pinsestævne d.11-13 september hvis der ikke bliver en fase 2.

Det jeg så vil bede jer om, er at tilmelde jer nu, så vi har noget at lave budget efter, selvfølgelig har vi et, men da vi ikke har nogle tal på afholdelse i september, vil vi være taknemlig for hurtig tilmelding, da nogle ting skal bestilles næsten 2 mdr. før afholdelse.

Så vi i Holbæk er trukket i arbejdstøjet igen og køre på.

På gensyn
PBV.
Ole P

Til Info.

Da der er sket en omstrukturering i administrationen af Den Farende Svend – Medlemslisterne og hjemmesiden bør man henvende sig til følgende indtil, at HB, har fundet en permanent løsning til dette.

Den Farende Svend

Han-Emborg redigerer og udsender Den Farende Svend. Alt der skal i den Farende Svend bedes sendes til Hans Emborg på mail h.emborg8@gmail.com, og han beder om, at man husker, at sidste frist for indlæg til DFS. Er den 10ende i måneden.

Medlemslister

Medlemslisterne tager hovedkassereren sig af indtil der er fundet en der vil overtage disse lister.
Så alt hvad der har med medlemslister at gøre, skal sendes til
cuk-hovedkasserer@outlook.com

Hjemmesiden.

Hvis man har brug for hjælp til hjemmesiden kan man kontakte
web-cuknaverne@outlook.com

Med kno i bordet
HB-Bestyrelsen
SCUK-Naverne


Siden opdateret den 21-07-2020

web-cuknaverne@outlook.com


Naverkalender

Fejl i Explorer!

Brug f.eks. Firefox eller Crome for at se kalenderen.

Se stor kalender