GoTo Naverne-CUK.dk

CCEG
Confederation Compagnonnages Européens/Europäische Gesellenzünfte

Contact person between traveling craftsmen in CCEG and the Scandinavian association CUK Naverne:

Kontaktperson mellem rejsende håndværkere i CCEG og den skandinaviske forening CUK Naverne:

Les personnes de contact entre les artisans itinérants du CCEG et l'association scandinave CUK Naverne:

Ansprechpartner zwischen reisenden Handwerkern der CCEG und dem skandinavischen Verein CUK Naverne:

Christian Riedel
Ringweg 4
D-25917 Agtrup
E-mail: ch-riedel@outlook.dk


Opdateret 16/2 2024

olemichael@outlook.dk


CCEG-stævne:

2023 Nürnberg


Artikel om CUK og CCEG

Skrevet januar 2024 af Christian Riedel
(klik på linket)