GoTo Naverne-CUK.dk

Begrænset adgang

Denne side er for foreninger tilknyttet CUK Naverne.

Foreninger kan få adgang ved at henvende sig til webmaster på web- cuknaverne@outlook.com

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website:
Login

Gå til CCEG

Gå til side for Delegeretmødet

Underside for HB

Besked om Navere/-venner på 'Den sidste Rejse'
sendes til:
web@naverne.com
...som sender til webmaster Ole Michael Strange og Jan-Erik Johansen, der sætter 'Sidste Rejse' på hjemmesiden og giver besked til HB-formand og Hovedkasserer.

Besked om adresseændringer
og andre oplysninger om medlemmer m.v. sendes til:
adr@naverne.com

...som sender videre til alle*, der har behov for oplysningerne - som f.eks. ved adressering af 'Svenden'. Oplysningerne registreres hos Hovedkasserer og i CUK-medlemslisten.
*: adr@naverne.com sender til:
Hovedkasserer Frode Zachariassen,
HB-formand Kaj Jepsen,
Chefredaktør Richard Schmidt,
Forsendelse af Svenden ved Hans Emborg
samt webmaster Ole Mcihael Strange og Jan-Erik Johansen.