GoTo Naverne-CUK.dk

HB Møder og Referater

HB-Møde i Odense den 10.marts 2018

1.
Formanden bød velkommen til mødet som er det sidste i denne termin.

2.
HB. har gennemgået Odenses foreningens vedtægter, HB kan ikke godkende dem, da de ikke stemmer

overens med de vedtægter som er vedtaget, som er godkendt på Odenses foreningens generalforsamling i 2017.

HB. må i stedet regne med de vedtægter som er vedtaget på deres generalforsamling i 1996.

3.
HB. har gennemgået de forslag som er indsendt og skal behandles på delegeretmødet i Aalborg den 20. maj 2018.

Nyt møde den 18. maj Kl. 19.

Referent

Ove Graae.


HB-Møde i Odense den 4.3.2017

Referat fra bestyrelsesmødet
lørdag den.4.3.2017

Formandens beretning.

Velkommen til dette HB. Møde her i Odense den 04-03-2017, der er det sidste, inden vi mødes igen til Pinse. Som det fremgår af dagsorden, er der forskellige emner, der skal drøftes, så endnu en gang velkommen.

Med kno
Kaj Jepsen

2:  Beretning ved Hovedkasserer
HB. Gennemgik regnskaberne som er godkendt og fundet i orden.

Regnskaberne er også i Svenden og godkendt af foreningens revisorer.

3:  Beretning ved Redaktør.
Richard syntes at det går rimeligt godt. Indlæggene kommer i god tid.

Der har været et par enkelte smutter i mærkedagene. Ikke noget han kan gøre for.

Han har lige sat et forkert efternavn i, som også har resulteret i en diskussion,
ikke så meget om navnet, men om datoen. Han kan kun sætte det i som han får oplyst.

4: Ansøgning om fonde.

HB: Har ansøgt forskellige fonte, om tilskud til materialer, så vi kan få Svenden skannet ind så man i fremtiden kan bruge den som søgemaskine.

5: Indkommende forslag til delegeretmødet.

HB. Gennemgik de forslag som er indkommet til delegeretmødet. 

  • Forslag fra Jan-Erik Johansen - Vedr. Evt.Naverstævne på Hygum Hjemstavnsgård
  • Forslag fra Jan-Erik Johansen - Vedr. Rejsebogen
  • Forslag fra Naverne i Hørning - Vedr. Offentliggørelse af fødsesdage og jubilæer i Svenden
  • Forslag fra Calgary - Vedr. Æresesmedlem
  • Forslag fra Nakskov - Vedr. Æresmedlem
  • Forslag fra Nakskov - Vedr. Æresmedlem

6: Eventuelt.
Intet at berette

7: Ny mødedato.
Det blev aftalt at holde næste møde den anden juni i Skælskør.

Herefter sluttede mødet.
Referent.
Ove Graae.

 

 


HB møde Vejle 01. 08. 2015

HB møde Vejle 01. 08. 2015

1. Formand
Formandens beretning.

Velkommen til HB-mødet her Vejle, der desværre måtte flyttes fra Odense, idet lokalet hos Ungarsk Vinstue var optaget fra kl. 1000. Mødet her bære præg af de ting, der er foregået siden Pinsestævnet i Nakskov.

Det runde bord, der til daglig står i Holbæk, befinder sig nu på Hjerl Hede, hvor det indgår i en udstilling, som er udformet som en CUK-Naver-hule.

Bordet vil returnerer til Holbæk, når projektet på Hjerl Hede afsluttes sidst i september. Som det fremgår af dagsordenen, er der punkt 4. som jeg sammen med Frode, vil uddybe nærmere, idet det er blevet et" varmt emne " Endnu en gang velkommen til Vejle.

Med kno
Kaj Jepsen, Formand CUK

2. Hovedkasserer.

Der har været 42000 kr. i udgifter på svenden det første halve år. I løbet af de kommende dage, vil Hovedkasseren lægge regnskabet for det første Vi år for forsendelse og trykning af DfS. ud på hjemmesiden.

3. Redaktøren.
Chefredaktørens beretning 1. august 2015

Så har jeg vist fået styr på side 11 og 12, har sat dem op fra ny, så vi fremover har de rigtige sider der bliver sendt ud og kommer på hjemmesiden. Før var det trykkeren der rettede i dem, så nu kan jeg selv igen.

Så er adresselisten kommet i igen, med stor hjælp fra Ole Michael, der har haft skrevet rundt til samtlige foreninger og bedt dem kontrollere oplysningerne. Så adresselisten skulle være 100 % korrekt nu.
Vi mangler stadig at få et indlæg fra årets nav 2013, som plejer at komme på hjemmesiden, i bogen, samt i bladet, og nu har vi årets nav 2015, som jeg har skrevet til og bedt skrive et indlæg, nu må vi se om han reagerer.

Der har været et par indlæg fra Himmelfarts træffet i Ribe i Mester Tidende, samt et indlæg fra "Navertæf i Nakskov" i Extra Posten Lolland, som jeg vil prøve at sætte i "Den farende Svend".
Mit opråb om at sende deres indlæg så hurtig så muligt, har givet lidt, men lad os nu se om det bliver bedre efter sommerferien. Ellers synes jeg det går godt.

4. Opsigelse af svenden.
Bestyrelsen er blevet enig om, at opsige samarbejdet med vores trykker pr dags dato. Da trykkeren ikke kan overholde leveringen, må vi se os om efter en anden som kan lave hans arbejde tilfreds.

5. Stævnebanner
HB arbejder på at få lavet en ny banner og indhente et tilbud på en ny banner.

6. Fordeling af kontakter i CUK.
Formanden. Holder kontakt til Vejle, Kolding, Fredericia, Esbjerg, Sønderborg, Odense samt udlandet.

Kasserer og Redaktør. Holder kontakt til Aalborg, Randers, Herning, Silkeborg, Hørning og Aarhus.

Næstformand og Sekretær. Holder kontakt til Slagelse, Næstved, Holbæk, Frederikssund, Hillerød, København, Nysted og Nakskov.

7. Hjerl Hede.
Der arbejdes videre med programmet og hvem der deltager her.

8. Eventuelt.

9. Dato for næste møde som afholdes i Odense. 05 marts 2016

Referat.
Ove Graae