GoTo Naverne-CUK.dk

HB-Kasserer


Hjælp jers Hovedkassereren

Hjælp jeres Hovedkassereren

Vil de respektive kasser i foreningerne ikke gerne hjælpe med, at give besked om når der sker ændringer i medlemslisten for foreningerne.
Dette vil gøre det nemmer med at holde lister ajour.

Med kno
Hovedkassereren.
Jan-Erik Johansen
cuk-hovedekasserer@oulook.com


Fra 4. september 2019 sker der følgende ændring i Hovedbestyrelsens arbejde:Fordeling af opgaver:  

Da der er kommet nu HB - Formand Per Hemmingsen (Vejle) vil hovedkassereren varetage forsendelser af Naver telegrammerne indtil, at der fundet en ny løsning på dette

 
Til alle medlemmer der læsser dette blad:
Husk at det er gennem jeres lokale kasserer i skal meddele når i flytter og hvorhen i flytter.
 
Med kno
CUK-Hovedkasseren.
 
 


Medlemslister og Kontingentforhøjelser.

Medlemslister og Kontingentforhøjelser.

På delegetmødet i Frederikssund den 4.september 2021 blev det vedtaget at der kommer en kontingentforhøjelse på DFS pr.1.januar 2022.

Da der ikke siden 2014 har været en kontingentforhøjelse på DFS og udgifterne til trykning og forsendelse er steget og vil igen stige i 2022 kan vi desværre ikke komme ud om dette?

Derfor vil stigningen se sådanne ud fra 1.jauar 2022.

Naver  
til   40,00 kr. pr. mdr.    Nuværende pris er 33,00 kr. mdr.
NV.     til 260,00 kr. pr. År.       Nuværende pris er 252,00 kr. pr. År
Enker.  til 190,00 kr. pr. År.       Nuværende pris er 180,00 kr. pr. År.


Da der i 2021 har været en del returnering af DFS. som også har en indflydelse på økonomien af forsendelser på DFS i og med, at denne skal eftersendes igen med ny porto.

Derfor vil dette være til alles hjælp at man i foreningerne melder adresseændringer og udmeldelser og indmeldelser eller flytninger af forening og sidste rejse m.m. til Hovedkasseren så vi kan holde medlemslisterne ajour.

Jeg har udleveret medlemslister til de delegeret på mødet og sendt dem til de foreninger som ikke deltog i delegeretmødet i Frederikssund

Håber på, at hvis vi alle hjælper med til dette? Kan vi holde disse udgifter nede fremover?


Med kno i bordet
CUK-Naverne
Hovedkasserer
Jan-Erik Johansen
Kirkevej 9
4520 Svinninge
Tlf. +45 71 78 07 59
cuk-hovedkasserer@outlook.com


Varebestilling og Prisliste 2020


Bestilling af Naver emblemer m.v. sker gennem den lokale forening ved udfyldelse af bestillingen og sende den til Hovedkasserer, cuk-hovedkasserer@outlook.com