GoTo Naverne-CUK.dk

Historie

Holbæk Navernes Historie
Uddrag fra vores Protokol
 
Start af club for berejste Skandinaver i Holbæk.
Tirsdag aften den 31 august 1920 samledes cirka 20 berejste Haandværkere i Cafe Haabet.
 
Hr. Skrædder Danielsen Møllestræde 2 bød velkommen og udtalte haabet om at faa dannet en Skandinavisk Forening i Holbæk, hvorefter et udkast til lovene blev oplæst og som med enkelte Ændringer blev vedtaget.
 
Til Bestyrelsen blev følgende valgt.
Skrædder Danielsen Møllevej 2 som Formand
Maler Henriksen Jernbanevej 12 Næstformand og Sekrætær
Blikkenslager Max Nielsen Chr. Hansensvej 21 Kaserer
Snedker P Jensen Chr. Hansensvej 21 Supelandt
Maler Otto Nielsen Blegdammen og Pottemager Gerhardt Nielsen som Revisorer.
 
Skandinavisk Forening, afdeling i Holbæk er et led i C.U.K. som har sit Hovedsæde i Zyrik, hvis opgave er at samle berejste Haandværker, samt at virke for
oplysning blandt Unge Haandværkere. Nærværende Forening er dannet som selskabelig Forening samt at virke for Oplysning blandt Unge Haandværkere som agter sig til Udlandet.
 
Efter Foreningens Stiftelse nød man Kaffen og sang et par Naversange, samt opfrikskede gamle Rejseminder der for fleres vedkommende ikke altid havde været præget af Turistlivets Behagelighed.
 
H.R.Henriksen
Sekretær
 
Efter en Ekstra ordinær generalforsamling 02-12-1920 blev der indført Ballotion og hvad er så det. Hemmelig afstemning.
 
Efter start af forening skulle der afholdes fest, her uddrag fra protokol:
 
Udvalgsmøde Den 7 November 1920.
Alle Udvalgets Medlemmer var samlede, man blev enige om at afholde en Fest. Søndag Den 30 Januar 1921. man tænkte sig at arangere Festen saaledes. Kl.7.1/2 opføgelse af et lille 1 akts stykke.der varede ca 1.Tm og derefter Bal efter forventetet tilladelse til Kl.1. nat.
 
Udvalgsmøde 2. 8. Januar 1921.
Alle Udvalgets Medlemmer var samlede for at tilrettelægge Festen.man blev enige om følgende.
at bestille Hr. Flemming Hansens Orkester
at sætte Prisen til 2 Kr.pr. deltager
at de enkelte Medlemmer for tilstillet en Tegningsliste samt 10 Billetter.
Dekorationen af Salen overlades til Malerne.
Følgende fik Roller tildelt til Stykkets Opførsel.Danielsen, Poulsen,Otto Nielsen,Ludvig Christensen,og Henriksen.Max Nielsen og Niels Jensen henholdsvis som Maskinmester og Regisør.
 
Ordinert Møde den 3 februar. Vinterfesten
Formanden Aabnede Mødet og bød Velkommen og takkede Deltagerne der havde medvirket ved Vinterfesten, Festen var forløbet over alle forventninger ikke alene havde deltagerne moret dem godt, men man venter ogsaa et godt overskud, Foreningen har dermed vist at den kan afholde en fest hvor alle kan deltage.
 
Holbæk får nyt rundt bord
Fredag den 19-4-23
Ordinært Møde Formanden aabnede mødet og bød Velkommen Protokollen oplæses og godkendes man gik derefter over til at indvige hvores Nye Naverbord, da der var stemning for at blive fottograferet sendte man bud til fottografen. Instalatør Jensen udtalte nogle pæne ord om vores nye Bord, at Bordet var et Symbol paa Kammeratskab aand og som giver minder fra Den Tid vi gik paa Rejsen, naar vi er samlet om dette. Aftenen forgik meget Gemytlig, med flere Bolle Puns som sluttede hen af morgenstunden.
 
Der gøres opmærksom på, at det er direkte afskrift af gl. protokol.
Ole P.
Forsættelse

To top