GoTo Naverne-CUK.dk

Gå til: Hørning - Aktiviteter - Fotoalbum - Historie

Historie

Naverne C.U.K. Hørning Forening For Berejste Skandinavers historie
 
Naverne C.U.K. Hørning Forening er stiftet den 12.12.1991, men forud var der gået en del mødeaktivitet om oprettelse af foreningen(dengang afdelingen).
Således fremgår det af vore protokoller at første møde blev afholdt den 23.10.1991 hos Gerhard Pedersen, tilstede var også Frank Lukassen, Eskild Højmose Christensen, Jens Hansen, Benny Christensen og Anette H. Jensen, som tilhører var Liselotte Parsberg Ib, Bente Lukassen, Grethe Højmose Christensen og Karen Hansen til stede.
Mødet blev afholdt på grund af brud med Århus afdelingen, årsagen har været nogle uoverensstemmelser i afdelingen som nogle fortsat ikke kunne leve videre under, der blev derfor valgt en midlertidig bestyrelse med diverse tillidsposter, som kom til at se således ud:

Formand: Jens Hansen,
Næstformand: Eskild Højmose Christensen,
Kasserer: Gerhard Pedersen,
Sekretær: Anette H. Jensen,
Revisor: Benny Christensen,
Hulefar/skramleriforvalter: Gerhard Pedersen og Lotte
 (Liselotte Parsberg Ib),
Suppleant: Frank Lukassen,
Mødelokale: Jyllands Alle 27, kælderen, 8000 Århus C.
Hulemøde: Sidste fredag i måneden.
 
Ved mødet blev der udfærdiget brev/ansøgning til Hovedbestyrelsen i C.U.K., om tilladelse til oprettelse/start af en ny afdeling under navnet
C.U.K. Hørning Afdeling, Adslevvej 35, 8362 Hørning.
 
Der blev herefter afholdt hulemøder den 29.11.1991 og den 20.12.1991, før den stiftende generalforsamling blev afholdt den 27.12.1991, her blev det vedtaget at den officielle stiftelsesdato blev fastsat til 12.12.1991, I henhold til godkendelse i Hovedbestyrelsen C.U.K., og her blev så den første valgte bestyrelse med tillidsposter valgt:

Formand: Jens Erik Hansen,
Næstformand: Peter "Pikaso" Andersen,
Kasserer: Anette H. Jensen,
Sekretær: Birte "Tante Møghe" Andersen,
Suppleant: Frank Lukassen,
Revisor: Benny Christensen,
Revisorsuppleant: Eskild Højmose Christensen,
Skramleriforvalter: Gerhard Pedersen "Rørsangeren",
Hulemor: Liselotte Parsberg Ib, (Lotte).
 
Ved et hulemøde den 06.03.1992 blev afdelingens første støttemedlemmer "navervenner" optaget.
 
Allerede ved generalforsamlingen den 03.04.1992 blev det besluttet at hulen blev flyttet til formandens adresse: Adslevvej 35, 8362 Hørning, dette skyldtes at Århus afdelingen var utifreds med, at der nu var 2 naverhuler i Århus. Hulemøderne blev nu afholdt privat skiftevis hos bestyrelsesmedlemmerne, indtil Jens Hansen stillede et værelse (sit gamle soveværelse) til rådighed, hvorefter dette var den faste hule indtil møllehulen stod klar.
 
I tiden herefter kører afdelingen med hulemøder, arrengementer, generalforsamlinger m.v., og der optages nye medlemmer, ligesom enkelte falder fra, indtil den 09.09.1994 her omtales Hørning Mølle for første gang i protokollerne, idet man har søgt Hørning Kommune om tilladelse til at afholde "Julemarked" i møllen den 26.11.1994 og den 10.12.1994, med bl.a. salg af gløgg og æbleskiver, og dette blev tilladt og med stor succes og næsten 700 besøgende, og efterfølgende er denne "Jul i Møllen" blevet til "Åben Jul i Møllen" og kører nu som en tilbagevendende begivenhed.
 
Den 04.08.1995 fremgår det at Jens Hansen nu har udarbejdet skitse og tegninger over indretning af kælderen i Hørning Mølle til Naverhule, og der sendes ansøgning om tilladelse til brug af kælderen i Hørning Mølle til Hørning Kommune.
 
Den 01.09.1995 møder Peter "Pikaso" Andersen frem i hulen med fanen fra den tidligere afdeling i Løgumkloster, som C.U.K.s Hovedbestyrelse har besluttet at tildele Hørning Afdelingen, efter aftale med Danmarkssamfundet, som i sin tid har skænket fanen, og det besluttes at undersøge hvad en brodering med logo vil koste.
 
Den 12.02.1996 meddeles det på et bestyrelsesmøde, at formanden Otto Westergaard nu har indgået og underskrevet en lejeaftale mellem Hørning Kommune og Hørning Naverne om leje af Møllen i en 10 Års periode, hvorefter kontrakten skal genforhandles. Vi har nu "foden under eget bord".
 
Ved generalforsamlingen den 01.03.1996, fremvises vor nye fane for første gang med broderingenpå, det er Birte "Tante Møghe" Andersen, der har haft kontakten til damen som har broderet fanen, og sørget for at den ser "rigtig ud", nemlig med S.C.U.K.s logo og vort navn broderet i stoffet. Den 05.06.1996 afholder vi så faneindvielsen på "plænen" ved Møllen, hvor HB-formand Ole Bøwig officielt, på Danmarkssamfundets vejne, overdrog fanen til vor nyudnævnte fanebærer Jens Hansen.
Sognepræst Jette Bundgaard Nielsen slog herefter det første "fanesøm" i for Dronningen, viceborgmesteren Jørgen Naut slog det andet søm i fanen for fædrelandet, og det 3. søm for foreningen/afdelingen blev slået i af Peter "Pikaso" Andersen.
 
Nu fulgte en travl og til tider møjsommelig tid med indretning og istandsættelse af vort lokale i kælderen i Hørning Mølle, dette skete i takt med vor økonomiske formåen og for hånden værende søms princip, hvor afdelingens medlemmer hjalp når de kunne, men det store træk og læs blev klart lagt i hulen af Jens Hansen, med en meget god makker Herbert Busse, således vi blev klar til huleindvielse den 25.01.1997, dette blev en dejlig dag med succes og besøg af mange foreninger og venner, håndværksmestre, håndværkere, og repræsentant fra Hørning Kommune, med taler og gaver og utrolige lykønsninger, en rigtig dejlig dag.
 
Nu havde vi både fane og hule, og tiden gik nu med møder, arrangementer, ja sådan bare slag i slag, indtil vi igen var på banen, en af foreningens ihærdige stiftere Gerhard Pedersen, blev den 10.01.1998 udnævnt til foreningens første æresmedlem, han afgik desværre allerede den 2.maj 1998 ved døden.
 
Foreningens lokallove så dagens lys for første gang den 03.04.1998 på den afholdte generalforsamling og blev vedtaget og senere godkendt af HB.
 
Foreningen (På delegertmøde er afdeling ændret til Forening) har nu nogle gode og til dels problemfrie år, alt går godt og i år 2001 i marts måned havde vi arrengeret en 4 dags bustur til Berlin, og denne tur havde deltagere af mange foreninger fra både Jylland og Fyn og vi fik igen mange roser for et af vore arrangementer.
 
I år 2003 var vi vært ved årets delegertmøde kaldet Pinsestævnet, dette havde taget det meste af 2 år at tilrettelægge for bestyrelsen med enkelte ad hock medlemmer, men med Ådalen Efterskolen i Hørning som udgangspunkt til vore arrangementer ved stævnet så gik det fint og tilfredse ansigter lyste os i møde og efter stævnet måtte vi anskaffe den "største vase" vi kunne skaffe til alle de blomster vi fir for arrangementet.
 
Tiden og tingene fortsætter, nu i uge 11 har vi det næste store arrangement-nemlig en 4 dages tur til Prag-, der er deltagere fra det meste af Jylland, Fyn og en enkelt fra Borås i Sverige.
 
Hørning den 19.01.2005
Otto Westergaard
Formand.
 
 
På en generalforsamling d. 13 april 2007, blev der valgt ny formand, da O.W. SELV valgte at trække sig.
 
Ny formand blev

Anne Gudme-Knudsen.
Jeg har siden år 2000 været medlem som almindelig svend. Min baggrund som Naver er, at jeg har arbejdet først i Cannes som guldsmedesvend og så i Italien. I 1999 mødte jeg Niels Vase her i Hørning, og han overtalte mig til at blive optaget som Naver.
Det skal blive spændende at se hvad fremtiden bringer.
Hørning d. 6. nov. 2007
 
Hørning d. 8/3 2008
Et godt år er snart gået med mange gode aktiviteter, og det skal vise sig ved generalforsamlingen d 4/4 om bestyrelsen får lov at blive uændret.
Med kno i bordet, (vel at mærke DET NYE BORD.) Se billederne.
Formandinden.
 
NYT - NYT - NYT
Fredag d. 3.april 2009.
Jeg, Anne "formandinden" (dronningen af Hørning, også kaldet,) valgte at stille mit kandidatur til rådighed p. gr. af sygdom, og kunne i ro og orden tilbyde Herbert Busse at overtage min plads i bestyrelsen, dog som menigt medlem. Ny formand blev Leif Schmidt, og dermed kan jeg se tilbage på to gode år, hvor mine mål som formand, blev nået. Vi fik mange nye tiltag; Bl. andet ny indgangssti, lys dertil, og et nyt bord. Disse blev blot nogle af de friske tiltag mine Navermedlemmer har opnået. Tilmed har vi udvirket at Hørning Mølle fremover bliver nævnt som " NAVERMØLLEN" i Skanderborg Kommune, flot, ikke?
Tak, for de to år der er gået, og lad blot nye kræfter komme til, og TILLYKKE Leif, nu er DU på.
Hyggelige knoer i Bordet
Anne, eks-formandinde.

Gå tilbage til Danmark

To top