GoTo Naverne-CUK.dk

Historie

Historien om Naverne i København

Det var i december 1898, at en lille kreds af den rigtige ”type” berejste ”svende”, der jævnligt kom sammen, og hvor talen altid førtes hen på de glade og gemytlige dage i udlandet, for alvor søgte at gennemføre tanken, at danne en forening, hvis formål kun skulle være at opfriske og vedligeholde ”minderne” derude fra.

Der blev holdt et forberedende møde kort før jul i 1898 hos Balzer, hvor et fem mands udvalg blev nedsat til, at udarbejde vedtægter.

Det næste møde blev afholdt den 12. januar 1899 hos Balzer, og her på dette møde blev foreningens vedtægter vedtaget, og valgt følgende bestyrelse: formand: bogbindermester Valdemar Jensen, kasserer: maler O. Gottschalck, sekretær: maler H. P. Milling, samt suppleanter: S. Jensen og Funck.

Den 12. januar 1899 blev altså foreningens stiftelsesdag og ifølge de gamle bøger udtaltes ønske om, at denne dag, måtte blive fejret gennem mange år. Dette ønske er også blevet opfyldt, idet ”svendene” har sikret mange glade minder fra foreningens mærkedage, klubben blev døbt: ”Klub for berejste Naver”. 

Det første lokale var i kælderen på hjørnet af Vendersgade og Rømersgade, hvor ”svendende” samledes hver fredag aften, men da kælderluften ikke passede dem, flyttede man hulen til Hotel ”Hjemmet” på hjørnet af Petersens Passage. Her fejrede foreningen sin første stiftelsesfest. Hulen var lille
og trang og med hensyn til komfort meget beskeden, men aftenen blev fejret på ægte navervis. Man fik anskaffet en fremmedbog, hvor de tilrejsende og besøgende kunne indskrive sig.

Denne bog er et af foreningens klenodier, idet her findes en mængde navne på gamle kendte navere fra udlandet. Man tegnede sig ligeledes som abonnent på meddelelsesbladet som udkom i Zürich.
Ligeledes stiftedes et ”Humpelfond” for at vedligeholde minderne fra udlandet.

Lørdag den 5. juli 1899 afholdte foreningen sin første ordinære generalforsamling, den første officielle handling man foretog sig, var at vejlede de unge ”svende” som, grundet den store lock-out, så sig nødsaget til, at rejse til udlandet. Dette foregik på den måde, at man annoncerede i Social-Demokraten, samt ligeledes ophængte man på de herværende fagforeningskontorer adresse på de Skandinaviske Foreninger i udlandet.

Lørdag den 26. juli 1899 indvies Humpelen ved et pølsegilde i Holbergs Minde (Kalkeballen). ”Svendene” modtog deres nye Humpel med stor begejstring, og gode historier blev fortalt.

På generalforsamlingen den 13. oktober 1900 forelå et forslag om ændring af Klubbens navn, da det havde vist sig ved forskellige lejligheder, at ikke berejste misforstod forkortelsen af skandinav (nav) hvilket man mente var en hindring for foreningens fremgang og vækst, og på denne dag vedtog man foreningens nuværende navn.

Lørdag den 6. december 1900 indviedes foreningens første skab, dekoreret af maler Viggo Fischer, og beslagene udført af metaltrykker Andersen. Formanden afslørede skabet, og i sin tale pegede han på, at da klubben intet banner havde (indvies 1921), måtte dette skab være vores samlingsmærke.

Den 1. januar 1913, indmeldte foreningen sig under C.U.K. (stiftet 2.-3. december 1899) på initiativ af J. M. Møller med følgende formål: ”At samle alle berejste og understøtte dem under sygdom og arbejdsløshed, samt med rejse og begravelseshjælp”. Tidligere måtte hatten gå rundt, når en ”svend” kom tilrejsende, men det blev nu en fast organisation, som ydede den rejsende ”svend” en bestemt pengehjælp.

Foruden de allerede nævnte, har der været flere Hule-adresser. Efter mere end 20 år i De Berejstes Hus i Emiliegade, flyttede man i sommeren 1961 til Folkets Hus på Jagtvej 69. Otte år efter (1969) blev Hulen rykket til Knabrostræde, indtil man i 1984 - takket være en mangeårig Byggefond - kunne flytte til de nu-værende egne dejlige lokaler i Ingerslevsgade.

København var i en lang årrække sæde for CUK’s hovedbestyrelse.

Gå tilbage til Danmark

To top

Københavner-Naven

Se gamle udgaver hér