GoTo Naverne-CUK.dk

Historie

CUK Vejle afdeling stiftet 15 juli 1919
 
Vejle afdeling blev stiftet d. 15 juli 1919 på det daværende Hotel Wium i Vejle.
 
Det var hovedbestyrelsen med H.J. Larsen København i spidsen, der efterlyste svende i Vejle til at oprette en lokal afdeling af CUK. På mødet på Hotel Wium, som blev ledet af H.J. Larsen, meldte 14 navere sig ind i den nystiftede afdeling.
 
Den første formand blev skrædder B.S. Lindskjold, og i det første årti derefter var der skiftende formænd, som Uldahl Madsen, Svend Knudsen, Frantz Koed og A.M. Mortensen (senere formand i Horsens).
 
Den 27. juli i 1926 blev det første Midtjyske Naverstævne afholdt i Vejle med 90 deltagere fra Kolding og Horsens.
 
1929 var året hvor Naverhytten blev en del af Vejle afdeling, og som stadigvæk er vort samlingspunkt - nu også vor hule.
 
I 1930 blev der karneval i Vejle, et Naver karneval, som blev det hidtil største i Vejle og havde titlen "Under Sydens Sol". Arrangementet var så festligt, at hele byen faktisk fulgte med. Karnevallet gentog sig en del år fremover.
 
Rasmus Hansen, Andreas Nielsen og Niels Halkjær var formænd fra 1920 til 1935.
 
 
I 1932 blev Naverdrengen "Peter" født
 
Han har siden været vort kendingsmærke, særligt hos de togrejsende.
 
I 1935 fik Vejle afdeling sin første fane (banner). Dette skyldtes en indsamling. Pengene var meget små dengang.
 
CUK´s første afdeling på Færøerne blev stiftet på initiativ af Vejle Naven Knud Dahl, som var på valsen der.
 
1953 blev året, hvor vi fik verandastuen og toilettet i hytten. Gode ting, som vi stadigvæk glæder os over.
 
1940 - 1960 flere formænd jeg vil nævne J.Kunckel og Kaj Andersen, som sidst i 50'erne rejste til København, og også der var aktiv i bestyrelsen. Niels Händel var kasserer fra 1936 til sin død i 1958. Foruden et job som dropskoger hos Dandy var naverne ham og hans kone Marthas et og alt.
 
I 1963 blev landsstævnet holdt i Vejle. Festen var på Højskolehjemmet.
 
1960 erne var Hjalmar Davidsens epoke. Han var formand, kasserer, hyttevært og meget andet, så vi kan i dag glæde os over, hvad han har kunnet klaret.
 
1966 var året hvor vi fik vor nuværende fane. Der skulle slåes 3 søm i. Til dette valgte vi vore 3 æresmedlemmer, Ole Rosenby, Chr.Winther og Carl Lindskjold. Carl Lindskjold var med til at stifte Vejle afdeling.
 
Juli 1969 afholdt vi vort 50 års jubilæum med reception i hytten og festaften på Hotel Munkebjerg. Frede Thomsen var vi så heldige at have som formand fra 1976 til 1982.
 
1980 var året, hvor man i Vejle afdeling blev klar over, at Hjalmar Davidsen skulle være æresmedlem.
 
I 1983 og 1989 var Pinsestævnet i Vejle. Festmiddagene var i Arbejdernes Forsamlings Bygningen. Det var begge gode fester med god tilslutning.
 
Fra 1982 til 1998 var John Fønss-Bach formand for Vejle afdeling. Han holdt godt ud. Han er den formand, Vejle afdeling har haft længst.
 
Bruno Lindskjold var kasserer i Vejle afdeling fra 1961 til sin død i 1995, kun afbrudt af perioder p.g.a. arbejde i udlandet og andre job i afdelingen. Bruno blev æresmedlem i Vejle afdeling i 1990.
 
Hakon Knudsen blev æresmedlem af Vejle afdeling i 1989 som tak for hans og kone Toves store indsats for CUK, i særdeleshed i hytten.
 
Vejle afdeling har haft hule mange steder i de snart 80 år: Hotel Wium, Hotel Give, Offersens Hotel, Restaurant Bygningen, Palæ Cafeen, Hafnia, Håndværkerforeningen, Wedelsborg fra 1952 til 1959, Rico (Nørretorv) fra 1959 til 1988 - derefter hytten.
 
Der har været mange andre som ikke er nævnt men heller ikke glemt, der har gjort et stort arbejde i bestyrelsen, i hytten, og for CUK og Vejle afdeling.
 
Vejle afdeling. Johnny Lindskjold
 
 
Naverhytten i Vejle
 
Hytten er bygget cirka 1878 af en fisker, som ernærede sig og sin familie ved at sælge sin fangst på torvet i Vejle.
 
Vejle Naverne besluttede 10 år efter stiftelsen i 1919 at købe eget hus. Hytten var til salg for 4000 kr. med 2000 kr. i udbetaling.
 
Kassebeholdningen på daværende tidspunkt var 17 øre.
 
Det kom man jo ikke langt med, så 3 modige og fremsynede medlemmer, Vilhelm Nielsen, Andreas Nielsen og Helge Borup lånte privat, mod en anden prioritet i huset, 2000 kr. hos mejeribestyreren i Højen. Dette lån blev afviklet, inden foreningen overtog skødet fra disse medlemmer i 1938.
 
Verandastuen blev tilbygget i 1953. Pris 3251 kr. for materialerne dertil. Vi blev jo også moderne med træk og slip.
 
Det nye redskabsskur blev bygget i 1990.
 
Naverdrengen "Peter" også kaldet Chr. Winthers barn, da han var mester for denne, blev færdig den 17. juli 1932.
 
Siden har han været vort vartegn, til tider også vagt.
 
Under krigen var der meget jernbanesabotage, og nogle nervøse tyske vagter beskød ham med 3 - 4 skud, men han blev stående stolt og rank.
 
Vægmalerierne i hytten kan vi takke Chr. Winther og Ole Rosenby for.
 
Hytteværter har der også været mange af i de snart 70 år. Nævnes kan Vilhelm Nielsen, Hans Lindskjold, Niels Händel, August Pedersen, Chr. Winther, Hjalmar Davidsen, Hakon Knudsen og den nuværende Johnny Lindskjold den ældre. Derudover har der været mange andre i kortere perioder.
 
Det var heller ikke så nemt med adgang til hytten i starten. Ibæk strandvej blev først færdig efter krigen, så der var kun stier og grusveje, eller man tog toget til trinbrædtet ved Munkebjerg. Også fjordbåden til Munkebjerg har jeg som dreng benyttet, men man måtte jo så spadsere det sidste stykke.
 
Vejles afdøde borgmester Villy Sørensen var ikke i tvivl da vejene skulle have navn, så "Navervej" blev døbt.
 
Hytten har gennem årene været et godt samlingssted også som sommerhus for naver fra andre afdelinger, som - efter aftale med Johnny Lindskjold den ældre på tlf. 75 82 80 42 - kan leje hytten.
 
Fra 1989 blev hytten også vor hule. Vi kunne ikke finde et passende sted i Vejle Centrum. Derfor installerede vi elvarme, termoruder og vejbelysning, så vi kunne holde vore møder der hele året.
 
Naverhytten med udsigt til Vejle by, fjorden og broen er - synes vi - et skønt sted, som vi gerne deler med naver fra andre afdelinger . Hytten er åben hver lørdag og søndag fra kl. 10 til 17 fra pinse til ålegildet 3. lørdag i september.
 
Med naverhilsen
Johnny Lindskjold, Vejle afdeling

Gå tilbage til Danmark

To top


Opdateret 28/12 2021

olemichael@outlook.dk