GoTo Naverne-CUK.dk

Årets Naver 2004 i Hillerød

Frode Zachariassen - Silkeborg

  • Frode Zachariassen blev nav 1981 i København

  • Frode Zachariassen var næstformand i København fra 1984 til 1985

  • Frode Zachariassen var kasserer i københavn fra 1985 til 1991

  • Frode Zachariasen blev hovedkasserer for CUK den 1.januar 1993

  • Frode Zachariassen blev overført til Silkeborg Naverforening i 1995

 

 

Frode Zachariassen – Silkeborg

Ved min udnævnelse til årets nav 2004 på pinsestævnet i Hillerød skal jeg fortælle en historie om min baggrund for optagelse i CUK. Jeg blev optaget i hulen Knabrostræde i København den 25 november 1981.

Tidligere på året havde jeg mødt Hans Rindom, Børge Andersen og Edgar Jensen i et tog mellem København og Roskilde, de var på vej op til Frys for at spise ål i hans sommerhus der lå ved Ejby.

Jeg var på vej til Vigersted hvor jeg havde nogle gode venner. Jeg fortalte at jeg var kommet hjem fra Grønland og havnet i København den mest dødssyge by jeg indtil nu havde været i. (forstået på den måde at når det var weekend så var byen meget øde og der skete næsten ingen ting). Der blev talt om mange ting og de fik min adresse. Senere modtog jeg et brev fra formanden Børge Andersen hvor han inviterede mig til at komme ind i hulen. Jeg kom i hulen og der var meget hyggelig at være med masser af naverspind og naversange så jeg faldt hurtigt til og det må have været gensidig for ellers var jeg nok ikke blevet optaget.

Jeg kunne fremvise at jeg havde været tilmeldt Nuuk kommune i 3 år og havde betalt skat der. Så det var beviset for at jeg havde været ude at rejse i ca. l år som det fremgår af vore hovedvedtægter og da Grønland betragtes som gensidig udland så var det i orden med at jeg kunne blive optaget.

Jeg er udlært som brugskommis i Gl. Rye Brugsforening, med en gammel lærekontrakt på 4 år med stempel og det hele. Når folk spørger om hvad mit fag er så siger jeg ""rosinpiller"" for jeg har bl. andet vejet mange rosiner af i min læretid.

Det gav mig mulighed for at komme til England 1969 nærmere betegnet Nottingham, hvor jeg i en periode arbejdede i den engelske brugsforening dengang kaldet COOP. Det var meget interessant, men dengang vidste jeg ikke at der var noget der hed at man kunne blive medlem af naverne.

Efter min hjemkomst fra England fik jeg job ved et pålægsfirma i Århus der hed Viggo Charcuteri A/S som salgschauffør. Derigennem mødte jeg en slagtermester i Skanse Marked i Nørresundby, han hed Teddy,  han havde søgt til Grønland for at arbejde, jeg sagde for sjov til ham, hvis han kunne finde et job til mig så kom jeg også til Grønland. Han ringede en dag og sagde at nu havde han et job til mig. Jeg tog imod tilbudet og rejste til Nuuk i Grønland 1978.

Jobbet bestod i at være kommis i et supermarked der hed Frikøb. Det var et kæmpejob for der var ingen lastbiler der kom med varer fra by til by. Nej der kom et skib ca. l gang om måneden med varer f. eks frosset kød, brød, grøntsager, kolonialvare, mel og gryn samt alt det som man sælger i et supermarked. Disse varer blev losset på kajen i Nuuk og vi skulle transporterer varerne på forskellige lagre i byen f. eks fryselager, kølelager og almindelige lagre hvor der var tørt for opbevaring indtil varerne var solgt.

Da jeg havde været der en periode fik jeg et job i Grønlands Tekniske Organisation også kaldet GTO på stålskibsværftet ved lystbåd havnen i Nuuk på værftskontoret hvor jeg deltog bl. andet i regningsudskrivningen. Der arbejdede jeg ca. i 2,5 år og rejste til København og fik job i GTO i Struensegade.

Mit ophold i England og Grønland var meget spændende, det skriver jeg om en anden gang.

Efter min optagelse i CUK i København deltog jeg i flere pinsestævner og var med til flere udstillinger i Bellacentret hvor naverne var repræsenteret, jeg deltog også i flere møder med FBSH, hvorefter jeg fra 1984 til 1985 blev valgt som næstformand i København.

Fra november 1985 til februar 1991 var jeg kasserer i København. I ""Den farende Svend"" fra juni 1992 var hovedkasserer posten blevet ledig og jeg søgte posten. I november 1992 fik jeg brev fra hovedbestyrelsen at jeg havde fået posten som hovedkasserer fra den l. januar 1993. Det var en spændende post at overtage, der var nok at gå i gang med, for jeg var nok den første der fik edb til at styre vores medlemskartotek med.

I midten af 1995 flyttede Nancy og jeg til Them og jeg blev overført til Silkeborg Naverforening, hvor jeg på generalforsamlingen i foråret 1997 blev valgt til revisor. Jeg er meget glad for at være blevet udnævn til årets nav 2004, det kom helt bag på mig for det havde jeg ikke regnet med for der må da også være andre der er lige så kompetente til det som mig. Med naverhilsen Frode Zachariassen. Afgået som revisor Silkeborg ved generalforsamlingen den 25.september 2010"