GoTo Naverne-CUK.dk

Nyheder


Nyt fra HB-CUK-Naverne

Der er efter det sidste delegeretmøde i Vejle sket en administrativ ændring i vor forening, i det, at Hans Emborg har midlertidigt overtaget udarbejdelsen af DFS indtil næste delegeretmøde i Holbæk 2020.

Hjemmesiden administreres af HB, indtil at der findes en ny web-master.

Indlæg til DFS sendes til Hans Emborg på E-mail: h.emborg8@gmail.com

Vedr. adresseændringer og sidste rejse m.m sendes til Hovedkassereren på E-mail:
cuk-hovedkasserer@outlook.com

Vedrørende hjemmesiden kan man bruge følgende E-mails:

liskaj-d-j@mail.dk

web-cuknaverne@outlook.com

Med kno
HB-Bestyrelsen

Ny hovedkasserer i HB.

Ny hovedkasserer i HB.

Idet vores nuværende hovedkasserer Frode Zachariassen har meddelt HB pr. skrivelse dateret den 27.August 2017, at han opsiger stillingen som hovedkasserer med virkning fra den 20.Maj 2018, og ikke modtager genvalg på Pinsestævnet i 2018 i Aalborg, skal stillingen som hovedkasserer herved opslås ledig og til besættelse pr. 20-05-2018.

Stillingen kan kun søges af fuldgyldig CUK-medlemmer, skal være bosiddende i DK, og vælges for 2 år ad gangen ved generalafstemning på delegeretmødet.

Hovedkassererens pligter er i henhold til CUK-Love og Vedtægter stk. 13, at føre Hovedkassens regnskab, der følger kalenderåret, Udsender opgørelser for de lokale foreningers afgifter til Hovedkassen senest den 1. Maj og 1. november.

Derudover har Hovedkassereren CUK-varelager i sin varetægt, og formidler salg og indkøb af effekterne, der bl.a. består af: Emblemer- Sangbøger- DfS Indbundet.

Skriftlig ansøgning sendes til:

Kaj Jepsen
Münstervej 36, Strib
5500 Middelfart
HB-formand.

Ansøgningen skal være formanden i hænde senest den 01. februar 2018.

Frode Zachariassen vil være behjælpelig med råd og vejledning i forbindelse med overtagelse af Hovedkassen.


Lokale hjemmesider:

Nogle Naverforeninger har deres egen hjemmeside og det er helt fint, - så henviser vi selvfølgelig besøgende på naverne-cuk.dk til foreningens egen hjemmeside med et link.

Men det sker også, at en Naverforening må opgive at have egen hjemmeside og så er foreningen naturligvis velkommen tilbage på den fælles CUK-hjemmeside; naverne-cuk.dk

Hvis den lokale hjemmeside må opgives kan det være en mulighed at beholde webadressen og blot lade den automatisk linke videre til foreningens egen side på den fælles hjemmeside.

Webmaster hjælper gerne med indstillingerne og udgiften er fremover blot 45,- kr./år til DK Hostmaster for at bevare webadressen (for .dk-hjemmesider. Der er andre regler for andre endelser).

Og hvorfor er det en god idé?

Det er en god idé dels fordi foreningen medlemmer og andre blot kan fortsætte med at klikke på foreningens webadresse

– og blot nu kommer til undersiden på naverne-cuk.dk – og dels fordi der desværre er masser af banditter på lur på internettet ? Hvis du skriver Slagelses tidligere webadresse – cuk-slagelse.dk – i din browser, vil du se, hvad jeg mener (og nej, det er ikke klogt at handle dér!!!).

Henvendelse vedr. hjemmesiden sker bedst til web-cuknaverne@outlook.com

Mange Naverhilsner, HB-Bestyrelsen


HB fik ny fane

 Den Fynske Landsby.
 Valdemarsdag den 15.6.2017

Den 15.6.2017 fik HB-CUK Naverne officielt overakt den nye fane af Danmarks Foreningen ved et arrangement i den Fynske Landsby i Odense.


Hygum Hjemstavnsgård og Hjemmesiden.

Som nogen i CUK har opdaget og også besøgt i løbet af sommeren, der har været en godt modtagelse af dette samarbejde, men vi kunne godt tænke os, at der var lidt flere som ville deltage i dette samarbejde. 

HB, vil derfor opfordre alle foreningerne i CUK om, at bakke op om dette projekt og komme og deltage i de arrangementer som der i løbet af året vil komme. Vi kunne godt bruge nogle flere til, at komme og vise ders håndvær frem eller bare være med til, at eventuelt, at fortælle publikum om CUK-Naverne og vores tradition eller også fortælle om jeres egen tid som Berejst Håndværker ude i den store verden.

For at det hele kommer til at gå så gnidningsfrit som muligt, så send venligst besked på mail til en af følgende personer:

Formand K. Jepsen E-mail: liskaj-d-j@mail.dk

Næstformand - Jan-Erik Johansen E-mail : janj898@gmail.com

Anne Sophia på Hygum Hjemstavnsgård på e-mail: asn6630@gmail.com

Og helst i så god tid, at Sdr. Hygum kan få besked om hvor mange man kommer til arrangementerne på Hygum Hjemstavnsgård.

Når man ankommer til Hygum Hjemstavnsgård er der en CUK-Naver liste som er hængt op på kontoret i hovedbygningen.

På denne lise sætter man et X ud for ens navnen.

Dette er med til, at Hygum Hjemstavnsgård har et overblik på, hvor mange vi er kommet og til deres planlægning vedrørende forplejning m.m.

Vi vil far HB´s side bede alle, som besøger Naverhulen på Hygum Hjemstavnsgård, om, at respektere dette og huske hinanden på at få dette gjort.

Der vil fremover på hjemmesiden komme oplysninger og opslag om de aktiviteter som CUK-Naverne vil komme til, at deltage i.


Hjemmesiden

Hjemmesiden

Hvad angår hjemmesiden, så har Ole Michael og undertegnet arbejdet intenst på den at få den op at køre igen, men vi mangler lidt i nu. Så er der noget, som i de enkelte forening der mangler eller vil have tilføjet? så giv lige Ole Michael eller mig en mail om dette, så vil vi få det rettet eller tilføjet.

Har man et eller andet man vil have på eller et andet problem, så skriv os en mail på web@naverne.com så vil vi hjælpe jer. Dette gør det nemmere for Ole Michael og og Jan Johansen, at administrere det.

Med kno i bordet
Jan-Erik Johansen

 

Gå til top af siden

To top