GoTo Naverne-CUK.dk

Årets Naver 2003 i Sønderborg

Fritz Sørensen - Aalborg

  • Fritz Sørensen blev Nav i 1970 i Zürich

  • Fritz Sørensen har været medlem i Naverforeningen Aalborg siden 1976

Frits Sørensen - Ålborg

Med en fortid som mælkedreng, arbejdsdreng og søfyrbøder har jeg aldrig haft problemer med fritid. Efter de fire år i lære som maskinarbejder blev jeg elev på Aalborg maskinmester skole. Suppleret med sejlads som søfyrbøder. På Helsingør Skibsværft kom en tjenestemand ombord, for at fortælle mig at jeg skulle afmønstre, da jeg skulle aftjene min værnepligt. Jeg blev tvunget på sergentskole og gjorde tjeneste ved jordfors været i Karup - Skrydstrup og fire rekruthold ved Flyvestation Værløse.

Efter tjenestetid på 2,5 år gik turen atter til søs, hvor jeg efter en tur på et tankskib blev flyttet til liniefarten med jordomsejlere. Efter 35 rejser over Nordatlanten og 4 jordomrejser var min nysgerrighed aftaget. Det blev til 2 sprogskoleophold i henholdsvis England og Tyskland.

Atter kunne A.P.Møller tilbyde en stilling som tilsynsførende maskinmester for 12 kinesere med arbejdsplads i Japan - Hong Kong – Vietnam - Korea og Thailand. Firmaet BBC. (nu ABB.) tilbød en stilling i den tysktalende del af Schweiz, hvor jeg startede på en tegnestue for atomkraftværker, med senere overflytning til forskning- og udviklingsafdelingen for turboladere til store skibsdieselmotorer.

Min første plan for Schweiz var l til 2 år, men det blev til 32 år. Flere kurser bl.a. EDB. Blev suppleret med søde kvindesmil og mødet med ski-, skøjte og vandresporten gav jo gode sjove oplevelser. De mange år i udlandet medførte at man antog da jeg kom hjem, at min Volvo var stjålet for at montere Danske nummerplader på, bevismateriale fremskaffet og nye nummerplader monteret.

Der er også blevet tid til en ansigtsløftning på sommerhuset. Så stor var overraskelsen, da Irene under et hulemøde afleverede den smukke medalje Årets nav, båret af det rød/hvide bånd, og tak til Hovedbestyrelsen for fremsendte skrivelse, der netop er afhentet efter en smuk indramning. Denne så tidskrævende tilbagekomst til Danmark har været noget belastende.

 
Men Inges erfaring har hjulpet mig enormt mange gange. Uden Inge var jeg rejst tilbage til Schweiz.

Med senere gensyn, hilsen til alle og kno i bordet Frits."