GoTo Naverne-CUK.dk

Årets Naver 1979 i Silkeborg

H P Hansen - Århus

  • H.P.Hansen blev Nav i 1929 i Hamburg

  • H.P.Hansen er udlært snedker

  • H.P.Hansen har i en lang årrække været formand for afdelingen i Århus

H P Hansen – Århus 

50 år i C.U.K. Igen kan Århus afdeling af C.U.K. fejre et trofast medlems jubilæum og denne gang er det et 50 års jubilæum for en populær Nav i vide kredse det gælder idet nu er "Araberen"s tur til at fejre dette snart ikke mere så sjældne jubilæum.

H.P.Hansen som er "Araberen"s mere borgerlige navn er født den 16. september 1909 i Århus, og er indmeldt den 15 juni 1929 i Hamburg. Efter endt læretid drog H.P.H. på valsen og selvfølgelig blev det til, den blandt naver så klassiske Rhintur. Og som blev gennemgået og det blev til arbejde flere steder undervejs.

Derefter gik det hjem til Danmark igen og i 1 år holdt han rejselysten i stangen inden det igen gik af sted, denne gang til Schweiz, det var i Januar 1931. Det blev til arbejde som Snedker, som er hans fag, både i Zurich og Effretikon i ca 1 år.

En lang tid boede H.P.H. også i Zurich,s Naverhytte i Amden. og var her sammen med Albrecht Hansen, Køge også kaldet ""Richterswil"" og Malerne Anton Kaarup Nielsen fra Slangerup,samt Knud Pedersen, de sidstnævnte er nu begge døde. Det var herlige dage for dem i Hytten og mangen historie er blevet fortalt om deres meriter når de f.eks. skulle proviantere eller skulle skovle sig ud af hytten om morgenen bare for at komne på toilettet.

Efter Schweiz gik det atter af sted til nye græsgange ned gennem Italien og Sicilien til Tunis og i Algier fik ""Araberen"" arbejde i 2,5 år.

Derefter gik det tilbage over Italien og Grækenland til Rhodos. hvor han gik og spillede ""Greve"" i ca. 3 måneder hvorefter han tog hyre på en italiensk damper som snedker. Skibet forliste 3 måneder senere på Lilleasiens kyst og rederiet ville så sætte ham af i Palæstina, men den gik ikke, ejheller gik det at blive ham kvit i Ægypten eller i Tyrkiet. Men i Rumænien løste man problemet ved ganske enkelt at købe en billet til København for hans egen hyre og så sende ham af sted. Passet var i mellemtiden ugyldigt, men det blev dog klaret.

Under Politibevogtning nåede han til den polske grænse, og langt om længe til København.

""Araberen"" var i en lang årrække formand for afdelingen i Århus, og han har siden Kontroludvalget kom til Danmark siddet som formand for dette, og efter hans eget udsagn et meget behageligt Job, med stort ansvar og lidt af bestille.

""Araberen"" er blevet meget brugt som Dirigent ved vore stævner, men i de sidste par år har han sparket i tøjlerne og siger at han vil ikke mere, (Vi får se. - Red.bem.).

Med sine besøg i 11 lande i 3 verdensdele er han en meget interessant fortæller når han er i det hjørne.

Vi i Århus afdeling vil med disse linjer benytte lejligheden til at ønske dig til Lykke med de 50 år, du som har vist så megen opofrelse for vor afdeling. Hjertelig til Lykke Araber.

Jens Pedersen. sekretær."