GoTo Naverne-CUK.dk

Årets Naver 1978 i Frederikssund

Johan Aaquist (Knast) - Randers

  • Johan Aaquist blev Nav i 1950 i Randers

  • Johan Aaquist er udlært maler

  • Johan Aaquist har i en lang årrække været formand for afdelingen i Randers

Johan Aaquist – Randers

Maler Johan Aaquist, kan den 5 august 1975 fejre sit 25 års jubilæum i C U K. Knast"", som han i daglig tale kaldes, rejste til Tyskland i 1940 hvor han bl a arbejdede i Lübeck og Neumünster indtil 1942.

Ved hjemkomsten var det ikke allerbedst med arbejde, men efter forskellige jobs og giftermål fandt han arbejde ved den, på den tid opblomstrende knallertindustri, hvor han malede og stafferede disse.

Den 5. august 1950 fandt han ind i navernes rækker, og ikke længe efter optagelsen i afdelingen var han at finde i bestyrelsesarbejdet og har siden været der, i mange år som formand.

Ikke mange naverstævner har været svigtet af ""Knast"", altid er han at finde, når C U K kalder, enten det er det mere alvorlige eller når der skal være fest.

Afdelingen har altid haft en god arbejdskraft i ""Knast"". Vi her i afdelingen og sikkert mange ude omkring i afdelinger som han har besøgt, sætter stor pris på hans gode humør og arbejde for naversagen, aldrig svigter han naverne, altid i arbejde for vor afdeling.

Vi ønsker hermed "Knast" til lykke med de 25 år og håber du endnu i mange år vil tage en tørn for vor fælles sag og til vort kammeratskabs fremme i C U K.

” Romon Hammeleff"