GoTo Naverne-CUK.dk

Årets Naver 1975 i Randers

Waldemar Petersen - Hillerød

  • Waldemar Petersen blev Nav i 1929 i Hillerød

  • Waldemar Petersen er udlært typograf

  • Waldemar Petersen var med til i 1937 Hillerød afdelingen med stor succes.

Waldemar Petersen – Hillerød

Tiden iler, naven hviler... hedder det i en af vore kære naversange.

Men en af de naver , der ikke hviler, er "Den Farende Svends" redaktør, Waldemar Petersen, Hillerød. Walde er jo kendt overalt i naverkredse. Allerede i 1937 blev han udset til at afløse H P Jensen (naverdoktoren) som redaktør af vort blad.

Det lykkedes ham i løbet af kort tid at få både bladet frem til en position, så det gik til alle naverhjerter.

Walde, der som bekendt er typograf, var ikke ukendt med at lave naverblad - allerede mens han boede i Roskilde var det en vældig støtte for den derværende afdeling, at han kunne præstere et naverblad for Roskilde - Roskildenaven. Den populære redaktør har, ved siden af redaktøtposten, trofast udført sit arbejde som sekretær i hovedbestyrelsen siden sædet herfor i 1944 blev flyttet til København. At han var primus motor for Hillerød naverafdeling, der stadig står som provinsens største afdeling, nævnes for fuldstændighedens skyld.

Og nu har Walde den 1 maj 1975 ledet vort blad i 35 år . Det er lang tid at stå på en sådan post, men han har klaret arbejdet i fin stil. Rygraden i vort organisationsarbejde er bladet  ""Den Farende Svend"", og selv om bladet økonomisk igennem årene har været ude i stormvejr, er det dog lykkedes at bibeholde dette vigtige led i arbejdet for naversagen.

Gennem sit samarbejde med afdelingerne om referater og øvrige afdelingsmeddelelser har Walde  været i kontakt med en masse navertillidsmænd herhjemme og og rund på kloden, og disse tror jeg vil sende ham en venlig tanke og tak for godt samarbejde gennem 35 år.

Hovedbestyrelsen vil også være med her og sige dig Walde vor bedste tak for din dygtige indsats igennem de mange år for vort kære organ ""Den Farende Svend""

 Kaj Fønss Bach