GoTo Naverne-CUK.dk

Mindeord på den sidste rejse


Naverne Næstved

Det er med sorg, jeg må meddele at vores kasserer Lisa Kristiansen, som samtidig var min søster, er afgået ved døden d. 06.10.2021

Lisa blev født d. 28.01.1943. Hun blev uddannet som hulkortoperatør ved Aktuelt i Næstved. Det meste af sit voksenliv arbejdede hun som regn-skabsfuldmægtig i Hypotekbanken i København. Herfra gik hun også på pension. 

Lisa blev meldt ind i Næstved Naverforening d. 03.04.2009. Hun gik meget op i naver-bevægelsen. Hun blev for nogle år siden valgt som kasserer. Et job hun bestred med stor kompetence.

Lisa vil blive savnet i Hulen, og vores tanker og medfølelse går til Lisas søn med familie.

Æret være Lisas minde.
Finn C. Pedersen, formand

CUK-Frederikssund

Mindeord – Arne Sejer Jakobsens sidste rejse.

CUK-Frederikssund har mistet en kær og respekteret Nav.

Arne Sejer Jakobsen tabte kampen til sygdom torsdag den 9.september 2021

Arne Sejer Jakobsen blev meldt ind i CUK-Frederikssund den 07-09-2001. Arne Jakobsen var hulefar i CUK-Frederikssund i godt 14 år og indtil 2015, hvor han takkede af  på posten i 2015.

Vores tanker går til hans hustru Kate og familien.

Ære være hans mindeCUK-Frederikssund

 

Til Naver i Frederikssund
==========================
Kære Naver i Frederikssund
Familien takker for jeres opmærksomhed ved min far, Arne Jakobsens, bisættelse.
Det var dejligt at se navernes arrangement i bisættelsen, og helt uvurderligt dejligt at tage os alle med på en lille rejse i naverhulen med musik og sang, helt i min fars ånd, det lettede stemningen og bragte en god respektfuld energi ind i sammenkomsten.
Tusinde tak for lån af lokaler, jeres store hjælp med at få det hele til at virke, jeres dejlig væsen og de små sjove historier.

Kærlig hilsen fra hans Hustru Kate og sønnerne Brian og Jesper.


CUK-Frederikssund

Mindeord - Poul Bergs sidste rejse.

 

CUK-Frederikssund har mistet en kær og respekteret Nav.

 Poul Berg tabte kampen til sygdom fredag 16.7.2021.

Poul Berg blev meldt ind i CUK-Frederikssund den 01-08-1983. Poul Berg var kasser i CUK-Frederikssund fra 2003 og indtil 2018, hvor han takkede af efter 15 år på posten i 2018.

Vores tanker går til Bente og familien.
Ære være hans minde
CUK-Frederikssund

 

 


Markus Sikker Hansen - CUK-Holbæk)

Mindeord.

Vi har mistet vores kære æresmedlem Markus Sikker Hansen han tog
på sin sidste rejse d. 25-05-2021 han blev 92 år Markus blev indmeldt i Holbæk Naverne i 1988 og var i flere år vores kasserer. Vi vil savne Markus og hans kloge ord ved vores hulemøder.

Æret være hans minde.
P/foreningens vegne
Ole PMindeord Harry Frankjær (Slagelse)


Mindeord Iris Rafn (Slagelse)


Mindeord for Ebert Christensen

Mindeord.

Vores kære æresmedlem Ebert Christensen er d. 27-07-2020 taget på sin sidste rejse. Ebert har om nogen passet sit job som skramleriforvalter jeg tror ikke der er en ting i vores Hule der ikke har været igennem Eberts Fingere 2 stk. gennem renoverede borde/ laden Loft i Hulen indretning så at sige alt. Han vil blive savnet.

Æret være hans minde
På Holbæk Navernes Vegne
Ole P.


Mindeord for Erland Nielsen

Erland blev født den 8. april 1921 i Faaborg, her voksede han op og blev udlært som snedker, efter læretid ville Erland gerne ud og se sig lidt om i verden, men der var krig og grænserne var lukkede så der gik lidt tid inden at han kunne komme af sted, turen gik til Sverige nærmere bestemt Stockholm hvor Erland fandt noget arbejde, under opholdet i Stockholm stiftede han bekendtskab til andre danskere og blev optaget i den lokale Naverforening, og det blev til mange ture til Navertorpet på Ingarø.

Nu var det sådan at Erland var en stræbsom og flittig ung mand, så samtidig med at han arbejdede som håndværker læste han også til Ingeniør, han kørte lige igennem studiet og fik sin eksamen. Herefter rejste Erland hjem og gik ind som medejer af Fredensborg Rundstokkefabrik som han senere overtog og drev indtil sin pensionering.

Erland var meget aktiv i Naverforeningen og var i de sidste mange år æresmedlem i CUK. Det kneb lidt med helbredet i de sidste år, men han var til det sidste altid god for en skarp replik.

Erland vi vil savne dig. Æret være hans minde.

Hillerød Naverforening


Finn Edward Olesen

Tirsdag den 20. marts havde Færgemanden brug for en dygtig matros, og ”valget” faldt på Finn Edward Olesen, der mønstrede ud på sin sidste rejse.

Finn sejlede i sine unge dage på langfart, indtil Søværnet kaldte. Efter at have aftjent sin værnepligt, blev Finn ansat hos DSB.

Et arbejde han bestred indtil han nåede pensionsalderen. Finn var i nogle år Hyttevært i Vejle, indtil helbredet begyndte at begrænse Finn’s aktiviteter.

I de sidste tre år, satte helbredet desværre en stopper for hans deltagelse i aktiviteterne i Vejle Naverforening. Vejle Naverne vil mindes Finn som en hjælpsom og aktiv Naver, i de 46 år han nåede som medlem i Vejle.

Ære være dit minde.
På Vejle Navernes vegne.
Kaj Jepsen
Næstformand


Mindeord - Jens Lange Jensen

Mindeord Vi må desværre meddele at vores gode naverkammerat Jens Lange Jensen, er den 14. februar taget på den sidste rejse, i en alder af 84 år, efter kort tids sygdom.

Jens var murer, og var stolt af sit håndværk. Var meget berejst - arbejdede i Sverige - Australien - Norge - Grønland og Canada = Calgary, han var jo ungkarl hele livet.

Ville gerne fortælle om sine bedrifter, når det passede ham. Jens blev medlem i Herning 19.04.1995. Selv om han var på plejehjem de sidste par år, besøgte han jævnlig vores hule, så sent som 04.02. kom han kørende på sin crosser, og var også med på vores udflugt i sommer.

Han blev begravet fra Sdr. Felding kirke den 24. februar med efterfølgende mindesammenkomst på Klods Hans i hans festlige ånd. Vi vil savne og mindes ham i vores selskab.

Æret være Jens Lange’s minde.
Herning Naverforening


Mindeord over Arkitekt Ole Wiberg.

Ole Wiberg født 18. marts 1945 og opvokset i København og flyttede senere til Frederikssund hvor interesse for sejlads og bådebyggeri blev skabt.

Efter realeksamen blev Ole uddannet som tegner og efterfølgende fik han læreplads som tømrer, med bestået svendebrev,kom Ole nu på bygmesterskole hvor han fik sin uddannelse som bygningskonstruktør.

Ole blev optaget på Det Kongelige Kunstakademi og fik afgang som arkitekt i 1974.

Ole underviste og havde lektorat i 30 år på arkitektskolen og igennem dette arbejde havde Ole mange rejser rundt om i verden med elever for undervisning i registrering, opmåling, tegning og farvelægning igennem akvareltegninger om arkitektur af bygninger og byrum.

Ole flyttede til Nysted i 2006 hvor hans interesse drejede sig om bevarelse af de gamle huse i byen, og arbejdede også helt til sidst for at restaurerer og bevare de gamle træskibe på Nysted Havn, samt opførelse af et Maritimt værksted hvor joller og både skulle restaureres for eftertiden, dette arbejde var en hjertesag for Ole som dog ikke nåede at færdiggøre dette sidste projekt.

Ære være Oles minde.
Nysted Naverforening.


Emanuel Maul - Calgry

Det er med stor sorg at vi må meddele at Emanuel Maul, Calgary, er taget på sin sidste rejse den 14. december 2017.

Æret være hans minde.
Naverne i Calgary


Mindeord - Tage Nielsen

Mindeord

Vi må desværre meddele at et af vores mangeårige medlemmer i Hillerød Naverforening er gået bort, det er Tage Nielsen i Liseleje, Tage kom fra Frederiksværk Naverforening, indmeldt 4. marts 1956, han var formand her i en hel del år, da afdelingen blev nedlagt flyttede Tage med til Hillerød Naverforening hvor han var med i bestyrelsen i en del år, i de sidste år var han æresmedlem i foreningen.

Tage var udlært smed og havde arbejdet i kulminerne på Svalbard i en periode, så han var blevet vant til barske klimatiske forhold, så har han været på Kokums Skibsvært i Landskrona i en periode og endte til sidst på stålværket i Frederiksværk.

Tage havde en god del karisma, han var en rigtig grillmester god til at samle folk i fællesskab og lærte gerne fra sig, hvis nogen var interesseret i at lære at grille, det nyder vi stadigvæk godt af i Hillerød.

Vi husker Tage som en god kammerat, i de sidste år så vi desværre ikke så meget til ham, det kneb lidt med at komme rundt med gå-udstyret.

Tage vi vil savne dig.
Æret være dit minde
Arne Esbensen
Hillerød forening


Ære værre Kaare Hansen og Frank Ventrups minde.

Mindeord
Det er med ærgrelse og stor sorg, at jeg må meddele den kedelige besked. At vores trofaste medlemmer af foreningen Kaare. G. Hansen og Frank Ventrup, desværre har forladt os, for evigt, Kaare gik alt for tidligt, og pludselig bort for, os alle, Frank kæmpede i længer tid med en sygdom. Vi vil, altid, savne jer 2 dejlige murersvende. Ære værre Kaare og Franks minde.

Med kno i bordet
Frederikssund naverforenings vegne.
Formand.
Per. Vejen.


Æret være Rudolfs minde.

Mindeord

Vi må desværre meddele, at Hillerød Naverforening har mistet en af vore meget farverige medlemmer, Rudolf Mayer er gået ud på sin sidste rejse den 23. juni 2017 i en alder af 75 år. Rudolf var født i Østrig og uddannet bankmand.

Efter endt uddannelse følte han trang til at prøve noget andet end bankvæsenet, så han drog

nordpå igennem Danmark og resten af Skandinavien og endte i Island, hvor han kom til at arbejde i

fiskeindustrien.

Efter nogen tid ville Rudolf selv med ud at fange fisken, det var hårdt arbejde i mange måneder under barske og trange forhold på en islandsk fisketrawler.

Da Rudolf første gang henvendte sig på en trawler og søgte hyre, afviste skipperen ham, han mente ikke, at Rudolf var manden til det hårde liv. Men her tog han fejl, Rudolf kom med, og han tog hele turen, hårdt og barskt, Rudolf vandt islændingenes respekt.

Fra Island rejste Rudolf videre til Nordafrika for at prøve lykken her. Efter oplevelser der rejste han videre til Japan, hvor han skulle være sproglærer. Under opholdet her mødte han en smuk ung japansk kvinde, Kazuko, og det endte,som den slags ting har det med at gøre, Kazuko blev Rudolfs hustru for resten af livet.

Efter en tid i Japan rejste de til Østrig for at bosætte sig her, men faldt ikke rigtig til og rejste så videre til Danmark, hvor de bosatte sig i Hillerød, og Rudolf vendte tilbage til sit gamle erhverv som bankmand.

Vi lærte Rudolf at kende som en meget humørfyldt person, altid glad og med en god vits på læben. Han var en meget begavet story teller og behøvede ikke at overdrive for at fange folks opmærksomhed.

Rudolf, vi vil savne dig.

Æret være Rudolfs minde.

Arne Esbensen, Hillerød Naverforening


Æret være Torsteins minde

Mindeord:

Lørdag den 22. juli drog vort navermedlem igennem 58 år Torstein Loftheim på sin sidste rejse i en alder af 83 år.

Torstein kom fra Norge, men understregede at det var fra Bergen. Han var en stolt bergenser, der trods mange år i Danmark, brugte sit modersmål næsten 100 %. Man skulle i hvert fald holde tungen lige i munden og ørerne stive når Torstein talte. Og det gjorde han gerne. Næsten ustoppelig - på den gode måde. Og han havde noget at tale om.

Da han kom til Danmark i 1959 som uddannet guldsmed, var det kun meningen at det skulle være et kort stop på vej til Tyskland. Men det blev til 58 år, da han (naturligvis) faldt pladask for Danmark. I de mange senere år rejste Torstein mere end jævnligt til bl.a. Spanien og ikke mindst Grækenland som også stod hans hjerte nær. Torstein var rørig til det sidste, og nåede Spanien inden han blev ramt af kort tids sygdom. Torstein havde mange jern i ilden og kendt for sin hjælpsomhed, hvorfor hans besøg i Hulen var knap så ofte som ønsket. Men var der fest, var Torstein på plads.

Som H.C. Andersen, var Torsteins motto: „At rejse er at leve“.

Æret være Torsteins minde
Niels „2 m“, København.


Mindeord Jørgen Schaffer

Mindeord

Det er med stor sorg vi må meddele at æresmedlem Jørgen Schaffer er afgået ved døden.

Han sov stille ind den 6/6.2016. Jørgen nåede at blive 83 år.
Han vil være savnet i naverkredsene.

Æret være hans minde.
Sønderborg naverne.

Mindeord Jes Jensen

 

Mindeord Jess Jensen – CUK-Næstved

Det er med stor sorg, at jeg må meddele, at vi i Næstved har mistet Jess Jensen. Jess blev født på Amager d. 16.08. 1946. Han kom efter endt skolegang i lære på B & W som elektriker. Her var han hele sit arbejdsliv. Jess blev sendt ud som projektleder i hele verden, hvor han havde ansvaret for installation af generatoranlæg. Han talte tit om sit liv på Bermuda, Bahamas og andre destinationer, hvor han har arbejdet. Jess gjorde et stort arbejde med hensyn til opdatering af medlemslister og lignende i Næstved Naverforening. Jess var altid hyggelig at være i selskab med, men sygdom gjorde, at han ikke kom så tit i Hulen, som han og vi kunne ønske, de sidste år. Jess døde d. 18.05.2016 og blev bisat på en smuk solskinsdag d. 26.05.2016

Vores tanker går til Birgit, som har mistet en ægtefælle og ven gennem 49 år, samt til datteren Mia, svigersønnen Ulrich samt de 2 børnebørn.

Æret været Jess‘s minde.

Finn C. Pedersen, formand