GoTo Naverne-CUK.dk

Navere på rejse

Navere på rejse

Alle Navere har i sagens natur være på rejse - 'på valsen' som det kaldes - og arbejdet i andre lande.

Oprindeligt gik Naverne fra by til by og tog arbejde indenfor deres fag - senere blev mere moderne transportmidler taget i brug - som f.eks. jernbane eller i nyere tid fly.

Men fælles for alle Navere er, at vi har arbejdet i udlandet og at det har været mindst 1 år og 1 dag inden for en anerkendt fag.

Mange Navere har skrevet spændende rejseberetninger fra deres tid 'på valsen'.

Se et udvalg af beretninger i spalten til højre ->

Hvis du kender til en sådan rejseberetning vil vi meget gerne have lov til at lægge den her på hjemmesiden, hvor den kan bidrage til at fortælle Navernes spændende historie og om de mange oplevelser, indtryk og udfordringer som de rejsende håndværkere mødte undervejs.

Vi hjælper gerne med at scanne dagbøger og kan også modtage historiske ting til Navernes Arkiv - så de bliver bevaret og kan være med til at fortælle Naverhistorien i fremtiden.

Kontakt:
Hovedbestyrelsesformand Per Hemmingsen:
hemmingsenpb@hotmail.com

eller

CCEG-kontakt Christian Riedel:
ch-riedel@outlook.dk


Opdateret 6/6 2024
olemichael@outlook.dk

Se et udvalg af rejseberetninger