GoTo Naverne-CUK.dk

Årets Naver 1984 i Sønderborg

Otto Kröll - Düsseldorf

  • Otto Kröll blev Nav i 1933 i Düsseldorf

  • Otto Kröll drog ud fra Düsseldorf som ud rejsende snedkersvend

Otto Kröll - Düsseldorf

En af vore mest populære naverbrødre, Otto Kröll,  Düsseldorf, Tyskland, fylder lørdag den 22 juli 60 år. Otto Krøl! er ud af naverslægt, idet hans far. som jeg selv har haft den glæde at lære at kende, også var berejst og kunne fortælle Otto, at der også ud fra Düsseldorf fandtes veje, som er værd at betræde for en ung udrejsende snedkersvend.

Valsevejen gik til Danmark, Sverige og Norge i et par år og her i Danmark arbejdede han bl.a. i Kregme ved Frederiksværk. Otto Krøll lærte sig hurtigt dansk, og ved sin herlige væremåde og trang til at hjælpe sine medmennesker, er han kommet i forbindelse med personer og institutioner, som i høj grad har været til gavn for vor udrejsende nav og C U K. Hans dygtighed og indsigt - gennem mange kurser - har skabt respekt om ham, og ikke mindst på hans arbejdsplads i Düsseldorf.

Gennem arene har Otto Krøll bibragt D F S mange værdifulde oplysninger om udrejsen. Hans hobby er frimærker, som jeg der selv er samler, næsten må dåne, når jeg ser den akkuratesse, hvormed han behandler disse sager.

Men Otto Krøll har været ude for mange gode svende desværre også mange slette (svindlere), men husk alle de gode svende den 22. juli, når du fylder 60 år. De ønsker dig hjertelig til lykke med dagen - som en hilsen eller i deres tanke.

Romon Hammeleff"