GoTo Naverne-CUK.dk

Pinsestævnet 2021

Pinsestævnet
den 22.- 24. maj 2021
CUK-Frederikssund
50 års jubilæum.

 

Da vi ikke på nuværende kender nyt fra myndighederne om retningslinjerne efter den 28.februar.2021, har vi det svært med at melde ud om Pinsestævnet 2021.

Men vi sætter vores lid til, at det vil gå, så vi kan afholde stævnet i maj.2021

Men skulle det ikke lykkes at afholde Pinsestævnet den 22. - 24. maj 2021, har vi booket Græse. Gl. Skole igen i weekenden 3-5.september.2021.

Men følg med på vores hjemmesider

http://www.cuk-frederikssund.dk/

Eller på Facebook siden
CUK-Naverne

Der vil med jævne mellemrum bliv e lagt oplysninger ud, når der er noget nyt om Pinsestævnet

Med kno
Bestyrelsen i CUK-Frederikssund

 


Info vedrørende indlæg til Delegertmødet

Husk at hvis man har et emner som skal behandles på delegertmødet på pinsestævnet i Frederikssund søndag den 23.maj 2021 skal det være HB i hende senets den 1.marts 2021.
Med forbehold for, at Corona-restikktionerne tillader det?

Indlæget sendes til HB -Formanden Kaj Jepsen på Kaj Jepsen liskaj-d-j@mail.dk

Med kno i bordet
HB-CUK-Naverne


Hent tilmeldinger til Pinsestævnet 2021
i Frederikssund her.

Tilmeldingsblanket til Pinsestævnet

Overnatningsmulighed 1
3.stk x 4.personeres beboelsesvogne

Overnatningsmulighed 2
2 stk.4x2. personers beboelsesvogne.

Overnatningsmulighed 4
Visit Fjorlandet
https://www.visitfjordlandet.dk/omrader/overnatning-i-frederikssund/


Overnatnings tilbud 1 & 2 er med forbehold for evt.aflysning ved manglende tilmeldinger til dette tilbud, da CUK-Frederikssund ikke vil have udgifter på vogne m.m.

TILMELDING SKAL SKE SENEST DEN 1.april. 2021
Mærke: 3 x4 eller 4x2 beboelsesvogn.
Husk tydeligt navn, forening og adresse – tlf.nr. & E-mail på din indbetaling af leje af vognen til peceva@pardis.dk

Husk at skrive leje af vogn 3x4 på indbetaling til
Nordea Bank
Reg.nr. 2580
Konto.nr. 6448308322.

 

Husk at gemme en kopi og send den herefter som en vedhæftet fil til på e-mal.
Naverne@cuk-frederikssund.dk

 


Indhold